530-936-999 510-838-230
Odszkodowania Konin

Błędy medyczne

Błąd medyczny (także: błąd lekarski, błąd w sztuce lekarskiej) to nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny powodujące szkodę pacjenta.

Do najczęściej spotykanych błędów lub zaniedbań lekarskich zaliczyć można zakażenie szpitalne, nieprzeprowadzenie cesarskiego cięcia u kobiet w ciąży pomimo oczywistych wskazań, błędną diagnozę, niepodjęcie właściwego leczenia, odmowę udzielenia pomocy pacjentowi, pozostawienie ciała obcego po zabiegu operacyjnym zaś w przypadku leczenia stomatologicznego pozostawienie fragmentów wiertła lub innego materiału po leczeniu kanałowym.

Za błąd lekarski należy się poszkodowanemu:

  • odszkodowanie, które obejmuje koszty zakupu leków, leczenia, rehabilitacji, zakupu specjalistycznego sprzętu, dostosowania miejsca zamieszkania do nowych potrzeb, zwrot utraconego dochodu, zwrot kosztów opieki sprawowanej nad poszkodowanym przez osoby trzecie,
     
  • zadośćuczynienie jako rekompensata szkód o charakterze niematerialnym takich jak ból, cierpienie, przedłużenie okresu leczenia, trwałe kalectwo lub oszpecenie, wytrącenie z dotychczasowego rytmu życia,
     
  • renta jeśli poszkodowany na skutek błędu lekarskiego stał się trwale lub długotrwale niezdolny do pracy, do samodzielnej egzystencji oraz zwiększyły się jego potrzeby (ze względu na konieczność sprawowania opieki, zakupu leków, kontynuowania kosztownego leczenia i rehabilitacji).
Kontakt

Posada
ul. Chełmońskiego 5
62-530 Kazimierz Biskupi

530-936-999,  510-838-230
kontakt@avatar-sa.pl

Napisz do nas:
Rozumiem, że moje dane osobowe zawarte w wiadomości będą przetwarzane przez AVATAR SPÓŁKA AKCYJNA w celu kontaktu ze mną zgodnie z Polityką prywatności