530-936-999 510-838-230
Odszkodowania Konin

Czy można starać się o odszkodowania za błędy lekarskie?

Oczywiście, że pacjent ma prawo ubiegać się o odszkodowania za błędy lekarskie. Za błąd w sztuce lekarskiej uważa się naruszenie reguł postępowania zawodowego, które w konkretnym przypadku, na podstawie doświadczeń nauki i praktyki, nakazują konkretne zachowanie lekarza. Kilka najpowszechniejszych błędów:

Niewłaściwa diagnoza

Błąd diagnostyczny może pojawić się zawsze. Są takie dziedziny w medycynie, że ciężko jest postawić jednoznaczną diagnozę i często leczy się objawy, a nie przyczynę. Ważne jest, że ocenę czy dane zachowanie lekarza należy kwalifikować jako błąd w sztuce, należy do biegłego lekarza danej specjalności. Dlatego, że tylko biegły posiadający wiedzę specjalistyczną jest w stanie ocenić, na ile postępowanie i diagnoza lekarza było niewłaściwie regułami postępowania obowiązującymi w tym zawodzie, i jaki wpływ miało to na postawienie błędnej diagnozy lub spowodowanie uszczerbku na zdrowiu pacjenta. Lekarz ma obowiązek zawsze postępować z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy lekarskiej, ale nie odpowiada on za wystąpienie określonego efektu. Niewłaściwie zachowanie lekarza może wynikać z zaniechania np. nieprzeprowadzenia odpowiednich badań, zaniechania przeprowadzenia właściwego wywiadu z pacjentem lub braku weryfikacji wyników badań.

Jak domagać się odszkodowania z tytułu błędu lekarskiego?

By dochodzić roszczeń cywilnych z tytułu błędu lekarskiego jest powództwo o odszkodowanie za szkodę oraz zadość uczynienie za doznaną krzywdę. Pozew należy złożyć w sądzie właściwym ze względu na miejsce siedziby placówki medycznej, w której pacjent był leczony. Odszkodowanie za szkodę powinno obejmować wydatki powstałe na skutek leczenia następstw wywołanego przez lekarza błędu czyli kosztów lekarstw, zabiegów, rehabilitacji, a nawet utraconych z tego powodu zarobków. Sąd może przyznać dodatkowo pieniężne wynagrodzenie w postaci zadośćuczynienia za krzywdę niematerialną czyli ból, cierpienie, poniżenie czy ból fizyczny.

Co więcej pacjent ma prawo domagać się zasądzenia na jego rzecz renty. Roszczenie to przysługuje w wypadku całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej lub jeśli zwiększyły się potrzeby poszkodowanego pacjenta. 

Kontakt

Posada
ul. Chełmońskiego 5
62-530 Kazimierz Biskupi

530-936-999,  510-838-230
kontakt@avatar-sa.pl

Napisz do nas:
Rozumiem, że moje dane osobowe zawarte w wiadomości będą przetwarzane przez AVATAR SPÓŁKA AKCYJNA w celu kontaktu ze mną zgodnie z Polityką prywatności