530-936-999 510-838-230
Odszkodowania Konin

Czy po wykonaniu zabiegu w prywatnej klinice można starać się o odszkodowanie za błąd medyczny?

Nie ma znaczenia czy błąd medyczny został popełniony w klinice prywatnej czy publicznym szpitalu. Każdego lekarza obowiązują te same zasady prawne oraz zobowiązania względem pacjenta. Dlatego, gdy pacjent zauważy nieodpowiednie zachowanie lekarza i stanie się ofiarą popełnionego błędu medycznego, należy domagać się odpowiedniego odszkodowania, nawet wtedy, gdy klinika, w której się leczył była kliniką prywatną.

Błąd medyczny jest właściwie niemożliwy do zdefiniowania, ponieważ do każdego przypadku podchodzi się bardzo indywidualnie. Możliwe obarczenie winą lekarza za krzywdy pacjenta orzeka oprócz sądu specjalnie przydzielony sprawie lekarz, który specjalizuje się w konkretnej dziedzinie medycyny. W przypadku błędów medycznych zaistniałych po 01.01.2012 r. istnieje możliwość skierowania sprawy do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Jeśli dopatrzymy się błędu w naszym leczeniu należy dokładnie określić, który lekarz zawinił podczas postępowania diagnostycznego lub samego leczenia/zabiegu. Wobec takiej osoby możemy wytoczyć proces karny lub proces cywilny.

Według Kodeksu Cywilnego lekarz ponosi odpowiedzialność względem pacjenta w kilku przypadkach. Mowa o błędnym zdiagnozowaniu choroby, niewłaściwej propozycji leczenia oraz błędów i uchybień popełnionych podczas przeprowadzanych zabiegów.

Jeśli zamierzamy ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny najważniejszym elementem jest dokładna dokumentacja choroby oraz wszelkie paragony i kwity związane z kosztami leczenia.

Po zebraniu odpowiedniej dokumentacji należy udać się do kancelarii prawniczej i zgłosić tam swoją sprawę. Występuje ona z żądaniem do ubezpieczyciela od strony szpitala bądź innej placówki medycznej. Przy ustalaniu wysokości roszczeń jest brane pod uwagę bardzo wiele różnych czynników. Nie tylko kosztów ale także bierze się pod uwagę cierpienie pacjenta, dodatkowy ból, pogorszenie jego stanu fizycznego oraz zdolność do pracy przed i po wypadku.

Kontakt

Posada
ul. Chełmońskiego 5
62-530 Kazimierz Biskupi

530-936-999,  510-838-230
kontakt@avatar-sa.pl

Napisz do nas:
Rozumiem, że moje dane osobowe zawarte w wiadomości będą przetwarzane przez AVATAR SPÓŁKA AKCYJNA w celu kontaktu ze mną zgodnie z Polityką prywatności