530-936-999 510-838-230
Odszkodowania Konin

Jak napisać odszkodowanie za szkody?

Na samym początku należy zgromadzić wszelką potrzebną dokumentację: historię choroby, protokół policyjny, zdjęcia, paragony, pokwitowania czy inne dodatkowe rzeczy, tak by móc w każdej chwili przedstawić to w sądzie.

Zanim zabierzemy się za pisanie pozwu do odszkodowanie za szkodę, należy dobrze zapoznać się z kodeksem karnym. Kodeks cywilny w art. 415 ustanawia generalną zasadę, iż każdy „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Na podstawie tego artykułu widać, że odpowiedzialność traktowana może być dosyć szeroko i ważne jest by dokładnie określić interesujący nas aspekt odpowiedzialności. Ważne jest tez to, że czasem odszkodowanie możemy uzyskać od innych osób niż bezpośrednio od sprawcy szkody.

Podstawową rzeczą jest ustalenie sądu, w którym będzie odbywał się proces i przedstawienie stron.

Sąd : Sąd właściwy wg miejsca zamieszkania pozwanego

Strony : Powód (poszkodowany)

Pozwany (sprawca, lub osoba odpowiedzialna za sprawcę)

Tytuł : Pozew o odszkodowanie

Wartość przedmiotu sporu : wartość szkody wyrządzonej powodowi.

W żądaniach pozwu wnosimy o :

  1. Zasądzenie od pozwanego……………. na rzecz powoda, tytułem odszkodowania, kwoty…………..
  2. Zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania według norm przepisanych.
  3. Przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda.

W uzasadnieniu należy wskazać:

- stan faktyczny, który spowodował powstanie szkody

- wskazanie podstawy, z jakiej pozwany jest za szkodę odpowiedzialny

- wyliczenie (np. z udziałem rzeczoznawcy) powstałej szkody, oraz przedstawienie dokumentów oraz innych dowodów to potwierdzających (np. faktur, rachunków) itp.

Bardzo ważne jest by wyliczenie było dokładne i prawdopodobne, a wina pozwanego jednoznaczna. Wtedy mamy większe szanse na powodzenie. Pozew należy opłacić, w sprawach o odszkodowanie wpis wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, dlatego istotne jest jego prawidłowe wyliczenie.

Kontakt

Posada
ul. Chełmońskiego 5
62-530 Kazimierz Biskupi

530-936-999,  510-838-230
kontakt@avatar-sa.pl

Napisz do nas:
Rozumiem, że moje dane osobowe zawarte w wiadomości będą przetwarzane przez AVATAR SPÓŁKA AKCYJNA w celu kontaktu ze mną zgodnie z Polityką prywatności