530-936-999 510-838-230
Odszkodowania Konin

Kiedy można ubiegać się o odszkodowania?

Odszkodowania PoznańWielu pracowników w dzisiejszych czasach nie zdaje sobie sprawy z tego kiedy może ubiegać się u swoje pracodawcy o odszkodowanie. Najczęściej tego nie robi, ponieważ nie zna swoich praw. Dzisiaj chciałam podpowiedzieć kilka możliwości.

Odszkodowanie za bezprawne zwolnienie

Pracownik ma prawo domagać się od swojego pracodawcy odszkodowania za bezprawne zwolnienie z pracy jeśli zostały naruszone przepisy prawa. Wysokość odszkodowania zależy od kilku czynników, ale nie może być ono niższe niż wynagrodzenie za okres wypowiedzenia. W wyjątkowych okolicznościach można ubiegać się o odszkodowanie wyższe niż wynagrodzenie za czas wypowiedzenia, jednak maksymalnie za trzy miesiące.

Odszkodowanie za nierówne traktowanie w pracy.

Pracodawca nie może dyskryminować pracowników ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania politycznej, wyznanie czy orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony. Pracodawca nie ma prawa traktować pracownika po wniesieniu prośby o odszkodowanie w sposób inny niż resztę pracowników. Nie może on także zwolnić pracownika za wypowiedzeniem, ani tym bardziej bez wypowiedzenia.

Odszkodowanie z tytułu mobbingu.

Roszczenia o zapłatę odszkodowanie z tytułu mobbingu przysługuje osobie, która zetknęła się z nieodpowiednim zachowaniem osób trzecich, które polegało na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołując u niego zaniżoną ocenę własnej wartości, jego umiejętności zawodowych lub wyizolowanie go od innych pracowników. Warunkiem koniecznym do uzyskania odszkodowania jest rozwiązanie umowy o pracę z tego powodu.

Odszkodowanie za nieterminowe wystawienie świadectwa pracy.         

Pracownik, który nie dostał na czas świadectwa pracy przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres pozostania bez pracy, którego przyczyną było nieterminowe wydanie świadectwa, nie dłuższy jednak niż sześć tygodni.

Odszkodowanie po śmierci pracodawcy.

Umowa o pracę zawarta z pracownikami wygasa z chwilą śmierci pracodawcy. Pracownik może wówczas ubiegać się o odszkodowanie. W przypadku umów o pracę podpisanych na czas nieokreślony pracownikowi przysługuje wtedy odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas wypowiedzenia. Natomiast w przypadku umów na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy pracownik powinien otrzymać odszkodowanie w wysokości  wynagrodzenia za dwa tygodnie.

Kontakt

Posada
ul. Chełmońskiego 5
62-530 Kazimierz Biskupi

530-936-999,  510-838-230
kontakt@avatar-sa.pl

Napisz do nas:
Rozumiem, że moje dane osobowe zawarte w wiadomości będą przetwarzane przez AVATAR SPÓŁKA AKCYJNA w celu kontaktu ze mną zgodnie z Polityką prywatności