530-936-999 510-838-230
Odszkodowania Konin

Kiedy pacjent może starać się o odszkodowanie za błąd lekarski?

Kiedy pacjent może starać się o odszkodowanie za błąd lekarski? Błąd medyczny może być nazywany także błędem lekarskim lub błędem w sztuce lekarskiej to nic innego jak nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny powodujące szkodę pacjenta.

Istotną sprawą jest, ze w przypadku błędów lekarskich nie istnieje jedna wersja definicji ani w medycynie, ani w prawie, która jasno opisuje co zalicza się do tego typu błędów.

Ośrodek krakowski wyróżnia kilka błędów:

  • błąd decyzyjny - klasyczny błąd diagnostyczny i terapeutyczny jest popełniany przez lekarzy nieprawidłowo diagnozujących i nieadekwatnie do stwierdzonego stanu klinicznego leczonego pacjenta.
  • błąd wykonawczy - nieprawidłowa realizacja procedury medycznej przez uprawnionego pracownika: lekarza, położną, pielęgniarkę lub technika.
  • błąd organizacyjny - dotyczy osób organizujących świadczenia zdrowotne (kadra kierownicza i zarządzająca w podmiotach świadczących usługi medyczne), np. w postaci niewłaściwego zaplanowania obsady dyżurów.
  • błąd opiniodawczy - wydawanie orzeczeń lekarskich i opinii niezgodne z zasadami aktualnej wiedzy i doktryną opiniodawczą

Każdy błąd popełniony przez lekarza można skierować do sądu. Istotne jest by posiadać odpowiednią dokumentacje medyczną, która była prowadzona rzetelnie. Dodatkowo ważne są wszystkie paragony czy inne pokwitowania w sprawie lekarstw czy inny sprzętów używanych przez osobę. By orzec o tym czy błąd był popełniony zostaje przydzielony do sprawy odpowiedni lekarz, który specjalizuje się w konkretnej dziedzinie medycy i stwierdza on czy odszkodowanie dla tej konkretnej osoby jest uzasadnione i jej się należy.

Należy jednak pamiętać, że poszkodowany ma obowiązek zgłoszenia się do jednostki sądowniczej maksymalnie do 3 lat po zorientowaniu się o popełnionym przez lekarza błędu. Istotne jest by jednak nie minął okres 10 lat od popełnienia błędu, ponieważ wtedy sprawa ulega przedawnieniu.

Kontakt

Posada
ul. Chełmońskiego 5
62-530 Kazimierz Biskupi

530-936-999,  510-838-230
kontakt@avatar-sa.pl

Napisz do nas:
Rozumiem, że moje dane osobowe zawarte w wiadomości będą przetwarzane przez AVATAR SPÓŁKA AKCYJNA w celu kontaktu ze mną zgodnie z Polityką prywatności