530-936-999 510-838-230
Odszkodowania Konin

Po jakim czasie od wypadku można ubiegać się o odszkodowanie w Poznaniu?

Każdy wypadek może ulec przedawnieniu, ale mamy dosyć długi okres czasu, w którym możemy ubiegać się o odszkodowanie. Wszystko zależy od tego jaki to był wypadek i do jakiej grupy można go zaliczyć.

O możliwość naprawy szkody można się ubiegać przed upływem trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Maksymalny okres to jednak nie dłużej niż dziesięć lat od dnia w którym nastąpiło zdarzenie. Jeśli minie ten okres czasu wtedy sprawa ulega przedawnieniu. Jednym wyjątkiem jest spowodowanie śmierci pacjenta lub ciężki uszczerbek na jego zdrowiu, narazi go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Takimi przypadkami mogą również interesować się organy karnego postępowania przygotowawczego - policja i prokuratura - wówczas pacjentowi łatwiej jest zorientować się, że doszło do przestępstwa. W takich okolicznościach termin do złożenia pozwu o odszkodowanie Poznań lub zadośćuczynienie wynosi 10 lat od dnia, w którym przestępstwo zostało popełnione, bez względu na to, kiedy dowiedział się o osobie odpowiedzialnej.

Jeśli miałeś wypadek samochodowy, ale nie byłeś jego sprawcą, wtedy możesz ubiegać się o odszkodowanie także na podobnych zasadach jak w przypadku błędu lekarskiego. Do tego odszkodowania zaliczają się także błędy w rolnictwie oraz nieszczęśliwe wypadki w szkole.

Wysokość odszkodowań zależy w zasadzie od wielkości szkody. Określa się ją na podstawie doznanego uszczerbku na zdrowiu, zmiany sytuacji życiowej i materialnej po dacie wypadku. Kwoty mogą być bardzo różne – od kilku tysięcy do kilkuset tysięcy złotych.

O odszkodowania można się ubiegać w okresie do 3 lat od daty zdarzenia. W przypadku ciężkich obrażeń, które ograniczających sprawność organizmu na dłużej niż 7 dni np. udokumentowane pobytem w szpitalu czy śmierci osoby bliskiej, okres ten może wynosić nawet 20 lat.

Istnieje też możliwość powrotu do starych spraw. Dotyczy to przede wszystkim spraw śmiertelnych, za które rodzinie zmarłego przysługuje tzw. zadośćuczynienie. Należy jednak pamiętać, iż każdy rok zwłoki może doprowadzić do przedawnienia i niemożności skorzystania z możliwości dochodzenia swoich praw. Pomoc kancelarii odszkodowawczej jest tu nieodzowna.

Kontakt

Posada
ul. Chełmońskiego 5
62-530 Kazimierz Biskupi

530-936-999,  510-838-230
kontakt@avatar-sa.pl

Napisz do nas:
Rozumiem, że moje dane osobowe zawarte w wiadomości będą przetwarzane przez AVATAR SPÓŁKA AKCYJNA w celu kontaktu ze mną zgodnie z Polityką prywatności