530-936-999 510-838-230
Odszkodowania Konin

Polityka prywatności

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest AVATAR SPÓŁKA AKCYJNA ul. Chełmońskiego 5, 62-530 Posada, tel. 530 936 999, 510 838 230, e-mail: kontakt@avatar-sa.pl.


II. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w postaci danych identyfikacyjnych, kontaktowych, adresowych, tj. imię, nazwisko, adres, adres e-mail ,itp.
Dane te Administrator otrzymuje od Państwa w związku ze zleceniem wykonania umowy i przetwarza je wyłącznie w celu dokonania wyceny usługi oraz realizacji umowy o wykonanie zamówionej usługi, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ust. 1 lit b RODO.
Administrator nie przetwarza Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego.


III. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych wskazanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


IV. Administrator przechowuje Państwa dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż wymagają tego przepisy prawa w zakresie prawa podatkowego, rachunkowego bądź też do czasu przedawnienia dochodzenia roszczenia.


V. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane podmiotom prowadzącym obsługę księgową Administratora w celu realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego lub innym podmiotom, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych w zakresie zawartych umów powierzenia i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

VI. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,

  3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

  4. przenoszenia danych,

  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

VII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należyte wykonanie umowy.


VIII. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.


IX. Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

X. Dane zbierane automatycznie Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane o każdym użytkowniku. Jednak te dane - dotyczące Państwa wizyty, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp., to nie są dane osobowe w rozumieniu przepisów RODO. 

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, statystyki odwiedzin lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych.

XI. Wykorzystanie ciasteczek ("cookies") Nasza strona internetowa może wykorzystywać pliki cookie, które służą identyfikacji Państwa przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Cookie to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Państwa urządzeniu. Służą one celom statystycznym i personalizacji strony internetowej. Nasze ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. 

XII. Zmiany naszej polityki prywatności. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

XIII. Inne informacje W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z udostępnionych naszych danych kontaktowych.

Kontakt

Posada
ul. Chełmońskiego 5
62-530 Kazimierz Biskupi

530-936-999,  510-838-230
kontakt@avatar-sa.pl

Napisz do nas:
Rozumiem, że moje dane osobowe zawarte w wiadomości będą przetwarzane przez AVATAR SPÓŁKA AKCYJNA w celu kontaktu ze mną zgodnie z Polityką prywatności