530-936-999 510-838-230
Odszkodowania Konin

Szkody majątkowe

Szkody majątkowe to wszelkie ubytki i uszczerbki w dobrach bądź interesach prawnie chronionych, których poszkodowany doznał wbrew własnej woli.

Zakres szkody na mieniu obejmuje: szkody powstałe w budynkach, budowlach, maszynach przemysłowych oraz szkody powstałe m.in. w wyniku pożaru, powodzi, zalania.

Szkoda na mieniu obejmuje zarówno straty powstałe w wyniku jej działania czyli zmniejszenie mienia oraz utracone korzyści, które poszkodowany osiągnąłby gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Gdy dojdzie do utraty, zniszczenia bądź uszkodzenia posiadanego przez nas mienia należy się odszkodowanie z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej na tę okoliczność lub z polisy sprawcy danego zdarzenia. Zgodnie z art. 363 § 1 k.c. naprawienie szkody powinno nastąpić zgodnie z wyborem poszkodowanego albo poprzez przywrócenie stanu poprzedniego albo przez zapłatę odszkodowania.

Kontakt

Posada
ul. Chełmońskiego 5
62-530 Kazimierz Biskupi

530-936-999,  510-838-230
kontakt@avatar-sa.pl

Napisz do nas:
Rozumiem, że moje dane osobowe zawarte w wiadomości będą przetwarzane przez AVATAR SPÓŁKA AKCYJNA w celu kontaktu ze mną zgodnie z Polityką prywatności