530-936-999 510-838-230
Odszkodowania Konin

Szkody osobowe

Odszkodowania

Każdej osobie poszkodowanej w wyniku zdarzenia komunikacyjnego należy się odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń, w którym ubezpieczony był sprawca tego zdarzenia. Składają się na nie:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
   
 • zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem - koszty leczenia i rehabilitacji poszkodowanego,
   
 • zwrot utraconych dochodów związanych z niemożnością wykonywania pracy bądź prowadzenia działalności gospodarczej,
   
 • renta na zwiększone potrzeby polegająca na zapewnieniu poszkodowanemu środków niezbędnych do poprawy stanu jego zdrowia po wypadku, a związanych z jego leczeniem i rehabilitacją,
   
 • renta uzupełniająca jako wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku,
   
 • jednorazowe odszkodowanie (tzw. kapitalizacja renty) - gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a jednorazowe świadczenie umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej.

W przypadku śmierci poszkodowanego najbliższej rodzinie należy się:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
   
 • odszkodowanie, jeżeli nastąpiło znaczne pogorszenie jej sytuacji życiowej,
   
 • zwrot kosztów leczenia i kosztów pogrzebu zmarłego.
Kontakt

Posada
ul. Chełmońskiego 5
62-530 Kazimierz Biskupi

530-936-999,  510-838-230
kontakt@avatar-sa.pl

Napisz do nas:
Rozumiem, że moje dane osobowe zawarte w wiadomości będą przetwarzane przez AVATAR SPÓŁKA AKCYJNA w celu kontaktu ze mną zgodnie z Polityką prywatności